RiskAnalysisResult

RiskAnalysisResult class

Risk analizinin bir sonucunu temsil eder.

public class RiskAnalysisResult

yöntemler

İsim Tanım
GetRiskItems(RiskItemType) Bir örneğini döndürürRiskItemStatisticsCollection belirtilen risk türü için.
SaveReport(Stream) Risk analizi raporunu akışa PDF formatında kaydeder.
SaveReport(string) Risk analizi raporunu PDF formatında belirtilen dosya yoluna kaydeder.

Ayrıca bakınız