RiskItemStatistics

RiskItemStatistics class

Analiz edilen projenin görevi için istatistiksel verileri depolayan bir öğeyi temsil eder.

public class RiskItemStatistics

Özellikleri

İsim Tanım
ExpectedValue { get; } Risk öğesinin beklenen değerini alır.
ItemType { get; } Şunun bir örneğini alır:RiskItemType numaralandırma.
Maximum { get; } Monte Carlo simülasyonu sırasında oluşturulan maksimum değeri alır.
Minimum { get; } Monte Carlo simülasyonu sırasında oluşturulan minimum değeri alır.
StandardDeviation { get; } Risk öğesinin standart sapmasını alır.

yöntemler

İsim Tanım
GetPercentile(int) Oluşturulan örneklerin belirli bir yüzdesinin altına düştüğü bir değer alır.
override ToString() Bir risk öğesinin kısa dize gösterimini döndürür. Gösterimin tam ayrıntıları belirtilmemiştir ve değiştirilebilir.

Ayrıca bakınız