TableAlignment

TableAlignment enumeration

Anger justering för en inline-tabell.

public enum TableAlignment

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Left 0 Tabellen är vänsterjusterad.
Center 1 Tabellen är centrerad.
Right 2 Tabellen är högerjusterad.

Exempel

Visar hur man tillämpar en konturram på en tabell.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");
Table table = doc.FirstSection.Body.Tables[0];

// Rikta in tabellen mot mitten av sidan.
table.Alignment = TableAlignment.Center;

// Rensa alla befintliga kanter och skuggningar från tabellen.
table.ClearBorders();
table.ClearShading();

// Lägg till gröna kanter till tabellens konturer.
table.SetBorder(BorderType.Left, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);
table.SetBorder(BorderType.Right, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);
table.SetBorder(BorderType.Top, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);
table.SetBorder(BorderType.Bottom, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);

// Fyll cellerna med en ljusgrön solid färg.
table.SetShading(TextureIndex.TextureSolid, Color.LightGreen, Color.Empty);

doc.Save(ArtifactsDir + "Table.SetOutlineBorders.docx");

Se även