Aspose.Words.Rendering

bu Aspose.Words.Renderingad alanı, belgelerin yazdırılmasını veya oluşturulmasını to özelleştirmesine izin veren sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
AsposeWordsPrintDocument Bir belgenin yazdırılması için varsayılan bir uygulama sağlar.Document .NET yazdırma çerçevesi içinde .
NodeRendererBase için temel sınıfShapeRenderer veOfficeMathRenderer .
OfficeMathRenderer Bir bireyi işlemek için yöntemler sağlarOfficeMath bir raster veya vektör görüntüsüne veya bir Graphics nesnesine.
PageInfo Belirli bir belge sayfası hakkındaki bilgileri temsil eder.
PrinterSettingsContainer Bazı parametreler için bir depolamayı temsil ederPrinterSettings nesne.
ShapeRenderer Bir bireyi işlemek için yöntemler sağlarShape veyaGroupShape bir raster veya vektör görüntüsüne veya bir Graphics nesnesine.
ThumbnailGeneratingOptions Bir belge için küçük resim oluşturulurken ek seçenekleri belirtmek için kullanılabilir.