StorageProcessedEventHandler

Inheritance: java.lang.Object, com.aspose.ms.System.Delegate, com.aspose.ms.System.MulticastDelegate

public abstract class StorageProcessedEventHandler extends System.MulticastDelegate

Represents the method that will handle an PersonalStorage#StorageProcessedDelegate event.

Constructors

Constructor Description
StorageProcessedEventHandler()

Methods

Method Description
invoke(Object sender, StorageProcessedEventArgs e)
beginInvoke(Object sender, StorageProcessedEventArgs e, System.AsyncCallback callback, Object state)
endInvoke(System.IAsyncResult result)

StorageProcessedEventHandler()

public StorageProcessedEventHandler()

invoke(Object sender, StorageProcessedEventArgs e)

public abstract void invoke(Object sender, StorageProcessedEventArgs e)

Parameters:

Parameter Type Description
sender java.lang.Object
e StorageProcessedEventArgs

beginInvoke(Object sender, StorageProcessedEventArgs e, System.AsyncCallback callback, Object state)

public final System.IAsyncResult beginInvoke(Object sender, StorageProcessedEventArgs e, System.AsyncCallback callback, Object state)

Parameters:

Parameter Type Description
sender java.lang.Object
e StorageProcessedEventArgs
callback com.aspose.ms.System.AsyncCallback
state java.lang.Object

Returns: com.aspose.ms.System.IAsyncResult

endInvoke(System.IAsyncResult result)

public final void endInvoke(System.IAsyncResult result)

Parameters:

Parameter Type Description
result com.aspose.ms.System.IAsyncResult