ChartDataPointLevel

Inheritance: java.lang.Object, com.aspose.slides.DomObject

All Implemented Interfaces: com.aspose.slides.IChartDataPointLevel

public class ChartDataPointLevel extends DomObject<ChartDataPointLevelsManager> implements IChartDataPointLevel

Represents data point level. Applies for Treemap and Sunburst chart.

Methods

Method Description
getFormat() Represents formatting properties of data point level.
getLabel() Represents data label of data point level.

getFormat()

public final IFormat getFormat()

Represents formatting properties of data point level. Read/write IFormat.


Presentation pres = new Presentation();
 try
 {
   IChart chart = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addChart(ChartType.Treemap, 50, 50, 500, 400);
   IChartSeries series = chart.getChartData().getSeries().get_Item(0);
   IChartDataPointLevel dataPointLevel = series.getDataPoints().get_Item(7).getDataPointLevels().get_Item(2);
   dataPointLevel.getFormat().getFill().setFillType(FillType.Solid);
   dataPointLevel.getFormat().getFill().getSolidFillColor().setColor(Color.Red);
 } finally {
   if (pres != null) pres.dispose();
 }

Returns: IFormat

getLabel()

public final IDataLabel getLabel()

Represents data label of data point level. Applied for Treemap and Sunburst sereis types. Read-only IDataLabel.


Presentation pres = new Presentation();
 try
 {
   IChart chart = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addChart(ChartType.Sunburst, 50, 50, 500, 400);
   IChartSeries series = chart.getChartData().getSeries().get_Item(0);
   IChartDataPointLevel dataPointLevel = series.getDataPoints().get_Item(0).getDataPointLevels().get_Item(1);
   dataPointLevel.getLabel().getDataLabelFormat().setShowCategoryName(false);
   dataPointLevel.getLabel().getDataLabelFormat().setShowValue(true);
   dataPointLevel.getLabel().getDataLabelFormat().setShowSeriesName(true);
   dataPointLevel = series.getDataPoints().get_Item(12).getDataPointLevels().get_Item(1);
   dataPointLevel.getLabel().getTextFormat().getPortionFormat().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
   dataPointLevel.getLabel().getTextFormat().getPortionFormat().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.Red);
 } finally {
   if (pres != null) pres.dispose();
 }

Returns: IDataLabel